Bli medlem

Vill du och ditt företag bli medlemmar, eller vill du veta mer?

Mikael Bohman
Ordförande Västra Mälardalen i Samverkan
0221-344 58 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tina Viitala Joelsson
Marknadsföring
072-733 25 23 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arne Olofsson 
Nyföretagarrådgivare
070-58 67 817

Välkommen på seminarium!

Datum: 4 juli kl. 12:00-13:00 Plats: Sparbankernas tält på Hansaplan, Donnersgatan 6, Visby

Är det dags för kommunsammanslagning?

Varför vill tre kommuner runt Mälaren fördjupa sin samverkan? Är tanken att tre ska bli en? Vilka effekter förväntas, hur påverkas invånare och näringsliv? Är detta en modell för andra att ta efter?

Västra Mälardalen har ambitionen att vara ett nationellt föredöme genom att samarbeta gränslöst inom en mängd områden så att det dagliga livet för invånare och näringsliv underlättas. Utifrån denna ambition undertecknades en avsiktsförklaring den 31 augusti 2016 om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga, Kungsör och regionala näringslivsföreträdare.

Medverkande:

· Ardalan Shekarabi (S), Civilminister, Regeringen

· Lena Micko (S), Ordförande, SKL

· Helén Fritzon (S), Ordförande, kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna

· Sverker Lindblad, Huvudsekreterare, kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna

· Elisabeth Salomonsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Köping

· Anders Röhfors (M), Kommunstyrelsens ordförande, Arboga

· Pelle Strengbom (S), Kommunstyrelsens ordförande, Kungsör

· Mikael Bohman, VD, Sparbanken Västra Mälardalen

· Lars-Erik Wige, Ordförande, Sparbanken Västra Mälardalen

· Roland Lexén, Moderator, Public Partner

karta

 


 

 

Tillväxt Västra Mälardalen

Projektet planerades pågå från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd på drygt 9,5 miljoner av Länsstyrelsen, de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, Sparbanken Västra Mälardalen och näringslivet. Projektet har nu förlängts till 2015-06-30.

Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Västra Mälardalen.

Mål, så som en befolkningstillväxt på fem procent, sex procent fler arbetstillfällen än idag och 1010 nya bostäder, har satts upp fram till år 2020.

För att nå målen har delprojekt formats, bland annat inflyttarservice/tandemrekrytering, boende/etablering och attityder/värderingar. Läs mer under flikarna till vänster.

Klicka på länken för att läsa mer om projektet Tillväxt Västra Mälardalen: Rapport, följeforskning - Tillväxtprojekt.pdf

Attityder och Värderingar

Vårens nyhet: Fortsättning på Attityder och värderingar!

Vi har glädjen att meddela att vi kan erbjuda "Attityder och värderingar" fram till juni 2015. Dessutom har vi utökat med ett tillfälle för er som gått del 1 och 2 och vill ha en rolig och nyttig fördjupning för ert team. (Kan också göras fristående.)

Den tredje delen: "Attityder och värderingar för teamet" baseras på praktiska övningar och diskussioner om hur attityder, värderingar och kommunikation påverkar ett team.

Under seminarierna pratar vi om hur vår egen och andras attityd påverkar, och om verktyg som är bra att ha för att sortera i beteenden och kommunikation.

Inflyttarlots

Inflyttarlotsen bistår nyanställda i Västra Mälardalen att finna bostad, skola eller dagis samt arbete till medflyttande. Ska du anställa? Låt Inflyttarlots hjälpa till! Kontakta oss:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Inflyttarlots hjälper dig som fått anställning i Västra Mälardalen (Köping, Arboga eller Kungsör) att:

finna bostadfinna dagis-, eller skolplats för dina barnvara behjälplig vid praktiska frågor om t.ex vård och omsorg i regionenbistå din medflyttande att finna arbete i regionenfinna fritidsutbud som passar ert intresse

Vi arrangerar även aktiviteter och studiebesök för Nyinflyttade där ni har möjlighet att träffa andra samt lära känna vår bygd.

Vårt mål är att ni på ett enkelt sätt ska kunna etablera er i Västra Mälardalen. Vi vill att ni ska trivas hos oss. Därför erbjuder vi er hjälp då ni kommer till oss.

Tjänsten inflyttarlots kommer nu att finnas inom projektet Tillväxt Västra Mälardalen fram till projektets slut i juni 2015. Planen är att tjänsten ska finnas kvar även efter projektslut.

Välkommen att kontakta Inflyttarlots, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bygdeutveckling i Västra Mälardalen
Projektet är avslutat. Text från tidigare artikel:

Mellan september 2013 och december 2014 drevs projektet Bygdeutveckling i Västra Mälardalen. Projektet drevs av ViS med finansiering av Länsstyrelsen Västmanland. I projektet ingick också två samarbetspartners: SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund (VIF).

Målen för projektet var att ha utvecklat en hållbar samverkansmodell på minst sex olika orter/byar, varav minst tre av dessa ska gå vidare med specifika samarbetsprojekt. Minst tre företag ska starta upp i regionen, med lokalisering på landsbygden, medial uppmärksamhet är också önskvärd minst en gång i halvåret.

I början av september anställdes Monica Lindkvist som landsbygdsutvecklare genom ViS. Hon har sitt kontor i Köping men är tillgänglig för möten runt om i hela Västra Mälardalen. I sin roll som landsbygdsutvecklare är hon en resurs för alla typer av landsbygdsfrågor. Hon arbetar tätt med både ideella krafter och med landsbygdens företagare, för att främja ökad samverkan mellan föreningarna och för samverkan mellan föreningar och företag. Hon arbetar även i samklang med näringslivsenheterna i Köping, Arboga och Kungsör. Den kontaktsökande verksamheten kommer att vara i fokus såväl med människor som bor och verkar på landsbygden som andra organisationer, projekt och insatser för landsbygdens utveckling.

 

TILLVÄXTMOTORN
Delprojektet är avslutat, text från tidigare artikel:

Tillväxtmotorn är ett projekt som drivs av Mälardalens högskola (MDH) för att hjälpa företag att växa genom kompetensutveckling och erfarenhetsöverföring. Det startar i februari 2013. ViS och Sparbanken Västra Mälardalen bekostar den största delen för att företagen ska kunna delta = för att vår region ska växa. Företagens egen insats är 10.000:- för att delta i hela programmet under 13 månader.
Vill du vara med? Kontakta din näringslivschef i kommunen!

Tillväxtmotorn ger dig som företagare fart!

  • För dig som företagare som varit igång med företaget några år.
  • Tillväxtmotorn drivs under 13 månader med start februari 2013, förmiddags/lunch-träffar om 3 h / månad, grupper om ca 15 företag
  • Syfte: att få företag att utvecklas, få ökad kunskap, nätverka, få nya affärsmöjligheter och nya idéer
  • Program: möten med inspirerande föreläsningar om marknadsföring, försäljning, ordning och reda (LEAN), branding (packetering av tjänster och produkter). Fokus på praktiska erfarenheter (mer än teoretiska)
  • Timme 1: Föreläsning från MDH eller extern föreläsare, Timme 2: Erfarenhetsöverföring/Coaching i gruppen, Timme 3: Vi går igenom företagens affärsplaner
  • Tidigare ämnen har varit t.ex. Personalfrågor, Sociala medier, Processer för företagsutveckling, Betalning, Affärsutveckling, Coaching m.m

Attityder/
värderingar

För att förändra attityder behövs goda exempel och att konkreta resultat kommuniceras och sprids.

Läs mer...

Boende/
etablering

För att utveckla en form för samverkan kring boendefrågan ska ett nätverk bildas med representation från fastighetsägare, mäklare, banker, stadsarkitekter, arkitekter, byggföretag m.fl.

Läs mer...

Strategiska tillväxtområden

Tydliga och långsiktiga visioner har formulerats. Under strategiska tillväxtområden arbetar ViS bland annat med Tillväxtmotorn, som är ett projekt som drivs av Mälardalens Högskola.

Läs mer...

Inflyttarservice/
tandemrekrytering

Tillväxtgruppen i Fagersta/Norberg (kommunernas näringslivsenhet) har med stor framgång arbetat fram ett koncept för Inflyttningsservice/tandemrekrytering som en service till företagen i länets norra delar.

Läs mer...


Västra Mälardalen i Samverkan

Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) är en ekonomisk förening. Företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna är medlemmar,
liksom kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.
Följ oss

Facebook-icon


Foto: Thomas Ljungqvist


ViS mission

Genom samverkan utveckla företag och boende i Västra Mälardalen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">

Copyright ViS 2014. Web: NyWeb